Waalbouw Schiedam Appartementen

De huurwoningen hebben een oppervlakte van 60 tot 70 m2 en zijn bestemd voor ouderen en kleine of éénoudergezinnen. De bovenwoningen hebben een loggia, de benedenwoningen een tuin. Er is gewerkt met 18 beuken, te weten 3 woningen in 2 beuken. De woningen worden gerealiseerd op prefab heipalen en een in het werk gestorte fundering. Tegen het prefab betonnen casco worden gemetselde gevels opgenomen met terugliggend metselwerk en uitstekende strekken. De kozijnen zijn van hout.

Project

De Waal en ketenpartners wordt een nieuw project gerealiseerd in Schiedam. Ondanks beperkt budget en een complexe stedenbouwkundige situatie worden in de Aleidastraat 27 beneden- en bovenwoningen gerealiseerd, verdeeld over 2 bouwkavels. Elementen van de oorspronkelijke bebouwing van deze locatie vormden de basis voor de architectonische uitwerking en de detaillering van de nieuwbouw.